Dolnośląska Instytucja
Pośrednicząca

Na potrzeby konferencji “Proinnowacyjne otoczenie biznesu na Dolnym Śląsku. Jak odnieść strategiczny sukces” zorganizowanej dla Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej zaprojektowany został biuletyn (newsletter) informacyjny z danymi odnośnie instytucji oraz prelegentów. 

Dodatkowo, powstały również zaproszenie, ulotka informacyjna, a także plakat.