Wyższa szkoła
Logistyki

W ramach projektu pt. „LOGISTYKA STAWIA NA TECHNIKA – podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów zawodu technik logistyk poprawiające ich zdolność do zdobycia zatrudnienia” zostały opracowane plansze dydaktyczne w formacie B1 dla Wyższej Szkoły Logistyki. WSL w Poznaniu otwiera studentom drogę do kariery zawodowej oraz kształci w na kierunku zarządzanie w obszarze logistyki.