POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach strony www.wieteska.net.

Kontakt z Administratorem strony:

Karolina Wieteska
email: karolina[małpa]wieteska.pl
tel.: 795 062 060

§ 1 Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

1. Administrator – Karolina Wietesa, prowadząca stronę – portfolio pod adresem www.wieteska.net,

2. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem www.wieteska.net,

3. Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Strony.

§ 2 Dane osobowe

1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie, takich jak sekcja komentarzy, kontakt, darmowa wycena usług.

2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.

3. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.

4. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dana sekcja.

5. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.

6. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

7. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:

• prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
• prawo do przenoszenia danych,
• prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
• prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora

8. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

Smarthost Sp. z o.o. ul. Partyzantów 1, 42-217 Częstochowa, NIP: 5732874847, REGON: 366194822, KRS: 656356,

w celu przechowywania danych osobowych na serwerze,

§ 3 Pliki Cookie

1. Podczas korzystania ze Strony na urządzeniu końcowym (komputerze, tablecie czy smartfonie) zapisywane mogą być niewielkie pliki tzw. pliki cookie. Dzięki plikom cookie możliwe jest zbieranie danych statystycznych, co pozwala na dostosowanie zawartości strony www do preferencji odbiorców (użytkowników).

2. Strona wykorzystuje następujące pliki cookie:
• pliki statystyczne – umożliwiają zbieranie przez nas informacji statystycznych na temat sposobu korzystania ze strony WWW; dane te mogą być przekazywane do narzędzi analitycznych m.in Google Analytics.
• pliki funkcjonalne – pliki umożliwiające zapamiętanie ustawień i preferencji użytkownika,
• pliki reklamowe – pliki te mogą być wykorzystywane przez Administratora Strony, dzięki czemu może zostać użytkownikowi wyświetlona reklama dostosowana do jego zainteresowań (np. reklama marketingowa Google, Facebook lub innej sieci reklamowej),
• pliki społecznościowe – umożliwiające integrację serwisów społecznościowych (m. in. Facebook, Google+, Disqus), z których korzysta użytkownik ze Stroną.

3. W trakcie korzystania przez użytkownika ze Strony korzystam z dwóch rodzajów plików cookie: plików sesyjnych oraz plików stałych. Pliki sesyjne to tak zwane pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu do czasu wylogowania, opuszczenia Strony lub zamknięcia przeglądarki. Stałe pliki są natomiast przechowywane w urządzeniu końcowym (komputer, smartfon) przez czas określony w parametrach tych plików lub do momentu ich usunięcia przez użytkownika.

4. Użytkownik może sprzeciwić się umieszczaniu w jego komputerze plików cookies i w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania plików cookies.

Zobacz jak wyłączyć mechanizm cookies:
• W przeglądarce Chrome
• W przeglądarce Firefox
• W przeglądarce Opera
• W przeglądarce Internet Explorer
• W przeglądarce Safari

Wyłączenie odpowiedzialności w zakresie mechanizmu cookies.

5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie mechanizmu cookies na innych stronach internetowych dostępnych dla użytkowników za pośrednictwem linków umieszczonych na Stronie www.wieteska.net.

§ 4 Inne technologie

1. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:

• Kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Strony. Korzystanie z usług Google Analytics wiąże się z zaimplementowaniem w kodzie Strony udostępnionego przez Google kodu śledzącego (tzw. tracking code). Kod ten bazuje na plikach cookies, ale może wykorzystywać również inne technologie śledzące; zbierane w tym zakresie informacje są całkowicie anonimowe i nie pozwalają na identyfikację użytkownika.
• Kod śledzenia Disqus – w celu zarządzania komentarzami oraz statystycznym w odniesieniu do treści na Stronie.
• Piksel Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych.

§ 5 Logi serwera

1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.

2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.

3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.

5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.